Välkommen!

Med hjälp av en mortel, en 60 liters ångkittel, hopsparat kapital och en lånesumma på 2500 kronor inledde Fredrik Ahlgren sin första egna produktion av kemisk-tekniska varor. Året var 1885 när F. Ahlgrens Tekniska Fabrik AB startade sin verksamhet i Gävle, och redan efter ett år kom 14-årige brodern Adolf in i det företag som nu utvecklades snabbt. Vid sekelskiftet var såväl företagets varumärken som familjen Ahlgren välkända namn.

Tredje generationen Ahlgren med Robert Ahlgren som VD utvecklades företaget genom att exporten fick en växande betydelse och den internationella handeln ökade. Men en förmåga att utnyttja marknadskrafternas spel och osvikliga visioner lyckades Ahlgrens få till en försäljning av Läkerol i hela 50 länder.
 
ROBERT & ANITA AHLGREN
OM STIFTELSEN
ANSÖK ONLINE
Grundare av stiftelsen är
 Robert och Anita Ahlgren, 2008. Donationsfonden ska i samarbete med Mellansvenska Handelskammaren främja insatser som stödjer internationell handel eller utvecklingen av den internationella handeln.  Donationsfonden ska stödja och uppmuntra förmågan att utnyttja marknadskrafternas spel för tillväxt på nya marknader utanför Sverige. - Framgång genom internationell handel i Läkerols anda.
Här kan du göra din ansökan direkt på webben. Vilka som i slutänden får stöd från donationsfonden beslutas av dess styrelse. Förutom att söka själv kan mottagare rekommenderas av någon annan. Även styrelsen förbehåller sig rätten att utse lämplig mottagare.