Ansökan

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Ansökningsformulär

Privatpersoner, organisationer och företag som nu kan söka pengar till sina innovativa idéer inom internationell handel – helt i familjen Ahlgrens anda.

Företags- Organisations- Personuppgifter

Namn är obligatorisk
Adress är obligatorisk
Postnummer är obligatorisk
Ort är obligatorisk
Org/Personnummer är obligatorisk
Huvudverksamhet är obligatorisk
Antal anställda är obligatorisk
E-post är obligatorisk

Kort presentation av sökanden (i förekommande fall, biläggs årsredovisning)

Projektplan/beskrivning

Projektplan/beskrivning är obligatorisk

Målsättning

Förväntat resultat

Mer information 

Total kostnad är obligatorisk
Egen insats är obligatorisk
Bidrag som söks är obligatorisk
Tid när resultatet av bidraget är tänkt att redovisas är obligatorisk
Anslag/bidrag har också sökts eller kommer att sökas från är obligatorisk

Bifoga filer

Jag hittade information om stiftelsen via