ANSÖKNINGSFORMULÄR

ANSÖKNINGSFORMULÄR

ANSÖKNINGSFORMULÄR

Privatpersoner, organisationer och företag som nu kan söka pengar till sina innovativa idéer inom internationell handel – helt i familjen Ahlgrens anda.

ANSÖKNINGSFORMULÄR

Privatpersoner, organisationer och företag som nu kan söka pengar till sina innovativa idéer inom internationell handel – helt i familjen Ahlgrens anda.

...

Skickar formuläret...

Företags- Organisations- Personuppgifter
Kort presentation av sökanden
Beskriv ägarsituationen
Projektplan/beskrivning
Förväntat resultat
Mer information
Bifoga filer (senaste årsredovisning bifogas. Nystartad verksamhet bif. budget el dyl.)
Jag hittade information om stiftelsen via

att om jag/företaget/organisationen erhållet ett anslag från stiftelsen, så äger stiftelsen rätt att offentliggöra detta.

till att mina personuppgifter, inklusive personnummer, e-postadress, mobilnummer och adresser, får lagras och användas inom Stiftelsen Robert och Anita Ahlgrens Donationsfond för hantering av register, administration, digitala tjänster, samt för statistik- och analysändamål. Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det. Jag har rätt att återkalla samtycket vilket jag gör genom att kontakta Stiftelsen Robert och Anita Ahlgrens Donationsfond.

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK