Beviljade anslag

 
Beslut 7 april 2014:
Jemedic AB, Gävle. Läkemedelsföretag med inriktning på kontraktstillverkning för läkemedels- och hälsokostindustrin. Stipendium ges som stöd till vidare produktutveckling och deltagande vid apoteksmässa.
 
Lith Lith Lundin Furniture AB, Torsåker. Möbeltillverkare som i egen verkstad – med råvaror hämtade inom fem mils radie – tillverkar en egen möbelserie. Stipendium ges som stöd till deltagande i två internationella möbelmässor.
 
miLuva AB, Gävle. Designar och tillverkar barnkläder som bland annat säljs i webb-shop- Stipendium ges som stöd till utveckling av hemsida på finska och anlitande av extern marknadsföringsresurs i Finland.
 
Trainparts Sweden AB, Bollnäs. Tillverkar, underhåller och bygger om delar till järnvägsfordon. Stipendium ges som stöd till etableringsinsatser i europeiska länder,
 
Beslut den 4 december 2014:
Svenska Aerogel AB, Gävle. Utvecklar och tillverkar olika aerogelliknande material. Aerogeler är bland annat kända för sin extremt goda isoleringsförmåga och för att vara ett av världens lättaste fasta material. Stipendium ges för anlitande av konsultstöd vid strategiskt viktiga kundförhandlingar.
 
JPS Teknik AB, Färila. Utvecklar och tillverkar sågande produkter till skogsindustrin. Stipendium ges för satsning och marknadsföring på den sydamerikanska marknaden med tonvikt på Brasilien.
 
Växbo Lin AB, Växbo. Väver och syr linneprodukter och förvaltar och utvecklar därmed ett av Sveriges kulturarv. Stipendium ges som stöd till bolagets planerade etablering i Tyskland.
 
Svensk Spissvärta i Söderhamn AB, Söderhamn. Tillverkar och säljer spissvärta. Stipendium ges till anskaffande av en doseringsanläggning och utveckling av hemsida.
 
Beslut den 28 april 2015:
NOAQ Flood Protection AB, Näsviken. Tillverkar och säljer översvämningsskydd. Stipendium ges som stöd till bearbetning av den europeiska marknaden genom att knyta till sig lokala återförsäljare.
 
NCI New Century Information AB, Gävle. Utvecklar datasystem för avancerad satellitpositionering av rörliga objekt utomhus. Stipendium ges som stöd för vidareanpassning av produkterna för att möjliggöra internationalisering.
 
Swedish Steel Yachts AB, Gävle, Konstruerar och bygger ultralätta stålbåtar. Stipendium ges som stöd till ett besök hos Swedish American Chamber of Commerse i Boston, USA för att få igång licensförsäljning av SSY’s patenterade metod.
 
Guldrutan International AB, Söderhamn. Kafferosteri med försäljning av eget premiumkaffe. Stipendium ges som stöd till intensifierad satsning på USA-marknaden.
 
Beslut den 15 januari 2016:
In Situ Instrument AB, Ockelbo. Utvecklar, producerar, installerar och sköter service och underhåll av miljörelaterade mätsystem inom affärsområdena Vind, Växthusgaser och Vatten. Stipendium ges som stöd till expansion på den internationella marknaden.
 
Hovex AB, Gävle. Försäljning, underhåll/reparation av Benkvarnen Hovex 100 A. Stipendium ges som stöd till annonsering i internationell fackpress och presentation av produkten vid internationella ortopediska mässor. 

Beslut den 25 april 2016:
Brand of Gefle AB, Gävle, för internationalisering. 

Beslut den 1 december 2016:
Fjällbergets Bageri & Delikatesser AB, Hofors, för att börja med försäljning i USA.
Hiotech AB, namnändrat till Cargo Beacon AB, Alfta, för att mer nå den internationella marknaden.
Inresol AB, Gävle, för besöka presumtiva distributörer och agenter i USA.
Mellansvenska Handelskammaren, Gävle, för att bygga upp en Handelsdag i regionen.
PSIDAC AB, Iggesund, för att ytterligare etablera sig på den internationella marknaden.
Sara Wennerqvist, Järbo, för att öka intresset bland utländska turister för naturupplevelser i Hälsingland.
 
Beslut den 3 maj 2017:
Shings AB, Söderhamn, för utvärdera och välja strategi för den internationella marknaden.
Vidéafilm AB, Gävle, Gävle, för satsningen på Live-TV. www.videa.se
 
Beslut den 5 december 2017:
HealthTextiles i Sverige AB, Gävle, för internationalisering på tre marknader, Frankrike, Kina och Tyskland.
Humm Europe AB, Gävle, för internationalisering i två regioner, Norden och Centraleuropa.
MyOroFace AB, Hudiksvall, för satsningen på marknaden i Storbritannien.
Bild nedanBeslut den 31 mars 2018:
Gysinge Centrum för Byggnadsvård AB för deras satsning på Finland med start på Åland. www.gysinge.com
Nordic Welding Engineering AB för deras internationella satsning på Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA. Läs mer om bolaget här>>
Tempix AB för deras satsning på den amerikanska marknaden. Läs mer om bolaget här>>

Beslut den 31 mars 2019:
Appstar Sweden AB i Gävle för deras satsning på säljstödsappar för globala företag. www.appstarsweden.com
Humm Europe AB i Gävle för deras satsning på den tyska och engelska marknaden. Läs mer om Humm på hemsida