Beviljade anslag

Guldrutan.jpg

Guldrutan International AB

Guldrutan International AB, Söderhamn. Kafferosteri med försäljning av eget premiumkaffe. Stipendium ges som stöd till intensifierad satsning på USA-marknaden.