Beviljade anslag

Boxvallen-1024x423.jpg

NOAQ Flood Protection AB, Näsviken

Tillverkar och säljer översvämningsskydd. Stipendium ges som stöd till bearbetning av den europeiska marknaden genom att knyta till sig lokala återförsäljare.