Beviljade anslag

BrandofGävle.png (1)

Brand of Gävle

Brand of Gefle erhåll 2016 100 000 kr för internationell marknadsföring, Europa i första steget.

Brand of Gefle AB affärsidé́ är att utveckla, förpacka, sälja och marknadsföra välsmakande konfektyrprodukter framställda utifrån äkta och naturliga råvaror.