Beviljade anslag

Övriga_anslag.png

Övriga anslag

Gysinge Centrum för Byggnadsvård AB för deras satsning på Finland med start på Åland.

Nordic Welding Engineering AB för deras internationella satsning på Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA. 

Tempix AB för deras satsning på den amerikanska marknaden.