Hej och Välkommen!


Privatpersoner, organisationer och företag som nu kan söka pengar till sina innovativa idéer inom internationell handel – helt i familjen Ahlgrens anda.
 
1. Företags- Organisations- Personuppgifter
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Org.-/Personnummer:
Huvudverksamhet:
Antal anställda:
Årsomsättning:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
2. Kort presentation av sökanden (i förekommande fall, biläggs årsredovisning)
3. Projektplan/beskrivning
4. Målsättning
5. Förväntat resultat
6.
Tid för genomförande:
Total kostnad:
Egen insats:
Bidrag som söks:
Tid när resultatet av bidraget är tänkt att redovisas:
Anslag/bidrag har också sökts eller kommer att sökas från:
7. Bifoga filer
8. Jag hitta information om stiftelsen via
Jag hitta information information om stiftelsen via:
Om annat:
9.


10. Godkännande av hantering av personuppgifter