Styrelse

Ordförande Ove Anonsen, före detta vd och koncernchef för Ahlgrens/Leaf samt Mellansvenska Handelskammarens tidigare ordförande.
Anders Franck, Juttes AB, tidigare Mellansvenska Handelskammaren samt styrelse- och förtroendeuppdrag.
Åke Axelson, tidigare flera chefsbefattningar inom Sandvik-koncernen samt bland annat ordförande för ALMI Gävle-Dala.
Torsten Engwall, koncernchef Engco Invest AB samt flertalet styrelse- och förtroendeuppdrag.
Lars Larsson, grundare och ägare av Skogstekniska i Alfta samt TCC i Gävle.