Vem kan söka?

1. Ansökan kan inkomma från;

Företag, organisationer och privatpersoner.
- Där säte för företag och organisationer är Gävleborgs Län.
- Där Privatperson är mantalsskriven i Gävleborgs Län.
 

2. På förslag från eller att styrelsen utser;

Förutom att söka själv kan mottagare rekommenderas av någon annan.  
Styrelsen förbehåller sig rätten att utse lämplig mottagare.