Inför ansökan

Vänligen vänta medan ansökan skickas...


Vanliga frågor om anslagen

 

Vem kan söka?

Ansökan kan inkomma från;

Företag, organisationer och privatpersoner.
- Där säte för företag och organisationer är Gävleborgs Län.
- Där Privatperson är mantalsskriven i Gävleborgs Län.

 

Till vad kan man söka?

Ahlgrens donationsfond är öppen för alla typer av ansökningar (dock med några grundkriterier). Det kan t.ex. vara en utlandssatsning, samarbeten med liknande organisationer i annat land eller nätverksbyggande utanför Sveriges gränser

 

Vilka grundkriterier gäller?

Satsningen syfte ska vara att skapa tillväxt internationellt och därmed öka eller bevara arbetstillfällen inom regionen

 

Kan man söka anslag även om man har fått bidrag från annat håll?

Absolut. I ansökan vill vi dock att ni skriver vilka bidrag ni har fått hittills.

 

Måste man även gå in med egna pengar i satsningen?

Ja, för att få ett ekonomiskt anslag krävs egen insats, normalt i samma storleksordning som det sökta beloppet.

 

Varför behöver ni se årsredovisningen?

Vi behöver få en inblick i företagets ekonomi för att kunna bestämma förutsättningar och behov av ekonomiskt stöd.